Kurumsal

Çevre Politikamız

Şirketimiz;  iş sağlığı / güvenliği ve çevre konusunda sürekli iyileştirmeler yapmak temel ilkemizdir.

Uygulanan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek

Bu kapsamda ;

-Yürürlükteki iş sağlığı / güvenliği ve çevre mevzuatının takibi ve uygulanması

– Doğal kaynakların korunup hammadde ve enerji kaynaklarının ürün kalitesini etkilemeyecek şekilde tasarruflu kullanılması ve geri dönüşüm amacıyla değerlendirilmesi

– Çevre konusunda uygulamaların kamuoyu incelemesine açık tutulması

– Çalışanlarımızın iş güvenliği / sağlığı ve çevre konularında sürekli eğitilmeleri ve bu konuda duyarlılık kazandırılmaları

– Taşeronlarımızın çevre ve iş sağlığı / güvenliği konularında sürekli eğitilerek bu konularda duyarlı ve sorumlu kuruluşlar olmalarının teşvik edilmesi firmamızın ana politikasıdır.